Impresum

Majiteľ webovej stránky: Trade-Technik Kft.

Design: Exerin Kft. ( web: http://exerin.hu)

Developerská spoločnosť: Exerin Kft. ( http://exerin.hu)

Autorské práva: Údaje uverejnené na našej webovej stránke sa nemôžu používať bez súhlasu majiteľov, majú prísne informačný charakter.